Piliere moderného cestovného manažmentu firiem a úradov

Piliere moderného cestovného manažmentu firiem a úradov

60,00 

Piliere moderného cestovného manažmentu – 30.11.2023

Odborný seminár určený všetkým, ktorí pracujú a narábajú s cestovnými náhradami

Popis kurzu

Program              

 

 1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2023 prehľad právnych predpisov
 • Zmena základnej náhrady za používanie súkromných MV na pracovných cestách od 01.07. 2023 , zmena stravného pri tuzemských pracovných cestách od 01.10. 2023, zapracovanie zmien do aplikačnej praxe
 • Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky
 • Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz (kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)
 • Ako posudzovať preukázateľnosť dokladov pri vyúčtovaní PC zamestnanca v súčinnosti s digitalizáciou dokladov?
 • Interné predpisy firiem a úradov doplnené o digitalizáciu cestovného manažmentu na službných cestách zamestnancov

 

 1. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy. „Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty“. Možnosti digitalizovaných aplikácii pre zamestnancov na PC, mobilný boarding pass pre zamestnancov. Cestovné príkazy budú minulosťou, objednávať, platiť a dokladovať výdavky cez aplikácie, digitalizácia leteckých společnosti.

 

 1. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
 • Čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
 • Posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy).
 • Evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty.
 • Neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa.

 

 1. Firemné eventy, skupinové cestovanie, využívanie aplikácii a mobilného boarding pasu pri cestovaní a ich preukázateľnosť do účtovníctva.

 

 1. Pravidelné pracovisko zamestnanca (vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)
 • Povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca

 

 1. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

 

 1. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady…..(zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby)

 

 1. Používanie súkromných, služobných motorových vozidiel na pracovných cestách – dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady …. posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde. Havarijné poistenie pri pracovnej ceste. Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte,
 • Zdielaná ekonomika v roku 2023 v dopravnom ekosystéme Car-Sharing, Flotila Carsharingu, spôsob preukazovania elektrickej energie EV, norma pre nabíjanie EV

 

 1. Praktické informácie – cestovné náhrady – stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Správne preukázanie výpočtu cestovných náhrad, krátenie stravného. Nové sumy stravného v roku 2023
 • Prehľad zmien stravného a základnej náhrady v roku 2023

 

 1. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC.
 • Cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty.
 • Deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy… praktické otázky a diskusia účastníkov seminára

 

 1. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného):
 • 5 stravné TPC, príklady
 • 5 stravné TPC, krátenie
 • 13 stravné ZPC, príklady
 • 13 stravné ZPC, krátenie
 • PAUŠALIZÁCIA cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie
 • vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
 • vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie

 

 1. Vzory v elektronickej podobe
 • Cestové príkazy , Vnútorný predpisu o CN, Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska.

 

(K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál, vzory v elektronickej podobe budú zaslané účastníkom na ich emaily)

 

Lektor                  Ing.Miriam Matisová, BENEFIT CONSULT, s.r.o. Nitra, odborník v odvetví: Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

30.11.2023
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

8 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

VZdelávacia akadémia J. A. Komenského, s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00