Osvedčovanie listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami

Akreditovaný kurz

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami

48,00 

Popis kurzu

Program         

 

 • Výklad zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
 • Všeobecné informácie k problematike osvedčovania listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
 • Informácie k právnemu predpisu a jeho novelizáciam
 • Štruktúra právneho predpisu
 • Informácie k novému právnemu predpisu
 • Výkon osvedčovacej agendy
 • Výklad základných pojmov
 • Problematika osvedčovania listín
 • Aplikačná prax a aktuálne problémy
 • Poznatky z pracovných stretnutí
 • Diskusia

 

Lektor             JUDr. Maroš BUČKO

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

29.4.2020
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00