Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi

Akreditovaný kurz
22.5.2019

Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi

48,00 

Popis kurzu

Program         

 

  1. Predmet, pôsobnosť, základné pojmy nového zákona o ochrane osobných údajov – vymedzenie pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave
  2. Zásady  spracúvania osobných údajov, – zákonnosť, osobitné kategórie, kedy potrebujeme súhlas dotknutej osoby, vyžadovanie a zverejňovanie fotografií
  3. Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby – poverenie osoby pre dohľad, zákonná požiadavka a dobrovolnosť
  4. Zodpovedná osoba – činnosť a úlohy zodpovednej osoby v praxi, kto ju nepotrebuje
  5. Bezpečnosť osobných údajov – bezpečnostná dokumentácia  – podľa čoho ju spracovať?  Popis rôznych  informačných systémov, ako riešiť analýzu rizík, kto vydáva  kódexy správania?, čo je súlad so zásadami spracúvania.
  6. Prevádzkovateľ – Sprostredkovateľ –  obsah zmluvy so sprostredkovateľom v praxi, na čo nesmieme zabudnúť?
  7. Osobitné situácie – spracúvanie fotografií, rodné čísla, mlčanlivosť, osobitný účel – archivácia, kamerové systémy
  8. Právny základ pre kamerové systémy, čo nepatrí do osobného spisu, detaily popisu pracovnej činnosti.
  9. Diskusia

 

Lektor             Mgr. Vladimír SALAJ

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

22.5.2019
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00