Ochrana osobných údajov v praxi organizácií a v praxi obecných/mestských úradov

Ochrana osobných údajov v praxi organizácií a v praxi obecných/mestských úradov

48,00 

Popis kurzu

 

Program         

 • Vysvetlenie základných pojmov
 • Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť…)
 • Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby (fotografie
 • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod…)
 • Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov (WEB stránky)
 • Práva  a možné obmedzenie práv dotknutej osoby (fotografie, kamerové systémy)
 • Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (zmluvy, definovanie rozsahu)
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť..)
 • Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť…)
 • Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, smernice, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce a iné…)
 • Diskusia, riešenie námetov účastníkov odborného seminára

Účastníkom školenia bude vydaný doklad o absolvovaní školenia, pre zamestnancov Obecných a mestských úradov slúži ako príloha žiadosti o pridelenie prístupových práv do systémov Centrálna ohlasovňa a REGOB / IS register adries.

 

Lektor             Mgr. Vladimír SALAJ

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

20.10.2021
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00