Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov

Akreditovaný kurz

Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov

48,00 

Popis kurzu

 

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR,  Sekcie verejnej správy, odboru registrov matrík a hlásenia pobytu, číslo  SVS-ORMPI-2020/010527, zo dňa 4. marca 2020, ktoré vydalo usmernenie pre udelenie prístupových práv do IS Centrálna ohlasovňa a REG OB organizujeme školenie pre určených zamestnancov orgánov územnej samosprávy (Obecných úradov) pre oblasť ochrany osobných údajov, v zmysle zákona 18/2018 Z.z.

 

Program         

  • Vysvetlenie základných pojmov
  • Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť, …)
  • Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby (fotografie)
  • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod, …)
  • Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov
  • Práva  a možné obmedzenie práv dotknutej osoby
  • Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
  • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť, …)
  • Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť, …)
  • Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce a iné, …)

 

Účastníkom školenia bude vydaný doklad o absolvovaní školenia, ktorý slúži ako príloha žiadosti o pridelenie prístupových práv do systémov Centrálna ohlasovňa a REGOB / IS register adries.

 

Lektor             Mgr. Vladimír SALAJ

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

3.4.2020
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00