Hlásenie pobytu občanov a súvisiace ustanovenia občianskeho zákonníka

Akreditovaný kurz

Hlásenie pobytu občanov a súvisiace ustanovenia občianskeho zákonníka

48,00 

Popis kurzu

 

 

Program         

 

 • Výklad zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov
 • Aktuálne zmeny pri hlásení pobytu
 • Všeobecné informácie k problematike hlásenia pobytu občanov
 • Nové informácie pre pracovníkov ohlasovní
 • Štruktúra zákona
 • Výklad základných pojmov
 • Hlásenie trvalého a prechodného pobytu
 • Práva a povinnosti ohlasovne pobytu
 • Zmeny v informačnom systéme MV SR Centrálna ohlasovňa
 • Doterajšie novelizácie zákona
 • Poukázanie na nedostatky zistené v dôsledku kontrolnej činnosti
 • Aplikačná prax a aktuálne problémy
 • Diskusia

 

Lektor             JUDr. Maroš BUČKO

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

22.4.2020
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00