Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 – fyzické a právnické osoby

Akreditovaný kurz

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 – fyzické a právnické osoby

48,00 

Popis kurzu

S príchodom  Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení (len v roku 2019 bolo schválených 12 novelizácií zákona), pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa  v tejto problematike.

 

Program             

 

  1. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO? – určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie
  2. Základ dane fyzickej osoby – určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus
  3. Základ dane právnickej osoby – daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy – možnosť odpisovania elektromobilov v odpisovej skupine „0“, DPH ako daňový náklad, pripočitateľné a odpočitateľné  položky
  4. Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup po zrušení licencie od 2018
  5. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie
  6. Preddavky na daň na rok 2020 – významné zmeny v pravidlách
  7. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2020
  8. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike

 

Lektor                  JUDr. Oľga GROSZOVÁ, daňový poradca, člen SKDP

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

17.2.2020
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00