Daň z príjmov – príprava daňového priznania za rok 2019

Akreditovaný kurz

Daň z príjmov – príprava daňového priznania za rok 2019

48,00 

Popis kurzu

Koniec kalendárneho roka a tým aj koniec zdaňovacieho obdobia je už veľmi blízko a je najvyšší čas začať sa na  povinnosť  podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019  pripravovať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za rok 2019 zdaniteľný príjem vyšší ako 1968,68 eur. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Zz., ktorý obsahuje pravidlá, ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania  rešpektovať, sa mení niekoľkokrát  ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

 

 1. novelizácie zákona o dani z príjmov k 1.1.2019 a v priebehu roka 2019, týkajúce sa:
 • určenia základu dane fyzickej osoby
 • zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ostatných príjmov
 • zmeny v príjmoch oslobodených od dane

 

 1. nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2019 a podmienky ich uplatnenia
 • nezdaniteľná čiastka na daňovníka, manželského partnera
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 • úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou

 

 1. daňové a nedaňové výdavky
 • výdavky s podmienkou zaplatenia, účtovné a daňové odpisy
 • výdavky na majetok, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby
 • daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok

 

 1. obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie – kto je závislou osobou, úprava základu dane závislých osôb

 

 1. zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené dieťa v roku 2019

 

 1. novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2020 – „mikrodaňovník“, zmeny v odpočte straty, zmeny v odpisovaní, zmeny v superodpočte na výskum a vývoj, zmeny v uplatňovaní daňových opravných položiek k pohľadávkam, zmeny v platení preddavkov na daň

 

 1. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára

 

Lektor                  JUDr. Oľga GROSZOVÁ, daňový poradca, člen SKDP

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

18.10.2019
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00