Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 (FO + PO)

Akreditovaný kurz

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 (FO + PO)

48,00 

Popis kurzu

Program             

  1. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO? – určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie
  2. Základ dane fyzickej osoby – určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus
  3. Základ dane právnickej osoby – daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy, DPH ako daňový náklad
  4. Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup po zrušení licencie od 2018
  5. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie
  6. Preddavky na daň na rok 2019
  7. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2019
  8. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike

 

Lektor                  JUDr. Oľga GROSZOVÁ, daňový poradca, člen SKDP

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

23.1.2019
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00