Daň z pridanej hodnoty v roku 2018

Akreditovaný kurz

Daň z pridanej hodnoty v roku 2018

48,00 

Popis kurzu

 

Do programu seminára sme zaradili témy, ktoré si vybrali sami účastníci. Sú to buď okruhy prípadov, ktoré patria v rámci dane z pridanej hodnoty k najzložitejším (napríklad určenie miesta dodania tovarov a služieb), pričom ale ide o záležitosti, ktoré musí ovládať každý, kto  vedie  evidenciu k DPH, lebo  tieto veci treba riešiť denne, alebo záležitosti, ktoré sú skôr zriedkavé a zrejme práve preto ich dobre neovládame (napr. práva a povinnosti pri daňovej kontrole).

 

Program             

 1. Miesto dodania:
 2. a) pri dodaní tovaru
 3. b) pri dodaní služby
 4. c) vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služby
 5. Vznik povinnosti registrácie neplatiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH
 6. a) povinnosť podať súhrnný výkaz
 7. b) čo a kedy treba uviesť v súhrnnom výkaze
 8. Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. a) – j) zákona o DPH, najmä po zrušení limitu 5 000 eur vo faktúre pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie (nákup ryže, byl. čajov pre hotely, reštaurácie)
 9. Daňová kontrola dane z pridanej hodnoty
 10. a) práva a povinnosti platiteľa dane pri daňovej kontrole
 11. b) skončenie kontroly, rozhodnutie, odvolanie proti rozhodnutiu
 12. c) sankcie uložené správcom dane
 13. 47 ods. 6 ZDPH – zmena výkladu oslobodzovania prepravných služieb pri vývoze/dovoze
 14. Informácia o najnovšej novelizácii zákona o DPH k 1.1.2019-zákon č.112/2018 Z.z.
 15. Informácia o novelizáciach zákona o dani z príjmov schválených v roku 2018
 16. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál

 

Lektor                  JUDr. Oľga GROSZOVÁ, daňový poradca, člen SKDP

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

13.12.2018
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00