Medová masáž

Medová masáž

90,00 

Medová detoxikačná masáž navodí u klienta pocit fyzického a duševného zdravia, je kompletným ošetrením tela aj duše. Kurz je určený ako nadstavbový kurz pre absolventov kurzu klasickej masáže.

Popis kurzu

Medová detoxikačná masáž navodí u klienta pocit fyzického a duševného zdravia, je kompletným ošetrením tela aj duše. Kurz je určený ako nadstavbový kurz pre absolventov kurzu klasickej masáže.

 

Cieľ: Cieľom kurzu je vyškolenie a zvýšenie kvalifikácie na ďalšiu činnosť masáží, uvedenie masérov do histórie masáží s využitím medu, teória v oblasti správnej výživy, ako spôsob predchádzania ochoreniam, vybavenie miestnosti na prevádzanie medovej masáže.

Program kurzu: med jako liek, zloženie včelieho medu, história a pôvod medovej masáže, typy chorôb, při ktorých je medová masáž účinná, hlavné svalové skupiny chrbta, anatómia chrbtice, reflexné zóny chrbta – Headove zóny, príprava na medovú masáž – prostriedky a pomôcky, atmosféra masáže, špeciálne masérske hmaty, technika a rytmus medovej masáže, ošetrenie klienta po masáži, možné reakcie klienta na medovú masáž, detoxikácia jako prevencia, význam detoxikácie, výživa a zdravie

Cieľové skupiny: zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitnes centier, pedikéri, kozmetičky, …

Metódy výučby: prednášky lektora, praktické ukážky, vzájomná diskusia, praktické cvičenia, odporúčaná literatúra

Forma záverečnej skúšky:      písomný test + praktická skúška

Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činností maséra v oblasti medovej masáže.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

40 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

90,00