Masáž pre tehotné

Masáž pre tehotné

90,00 

Masaz pre tehotne

Tehotenská masáž je určená pre budúce mamičky, ktorých pohoda a spokojnosť vplýva na prenatálny vývoj dieťaťa. Vzhľadom na náročnosť tohto obdobia v živote ženy, kedy prechádza organizmus rôznymi zmenami je dôležité venovať mu náležitú pozornosť. Kurz je určený ako nadstavbový kurz pre absolventov kurzu klasickej masáže.

Popis kurzu

Tehotenská masáž je určená pre budúce mamičky, ktorých pohoda a spokojnosť vplýva na prenatálny vývoj dieťaťa. Vzhľadom na náročnosť tohto obdobia v živote ženy, kedy prechádza organizmus rôznymi zmenami je dôležité venovať mu náležitú pozornosť. Kurz je určený ako nadstavbový kurz pre absolventov kurzu klasickej masáže.

Cieľ: Cieľom kurzu je vyškolenie a zvýšenie kvalifikácie na ďalšiu činnosť masáží, uvedenie masérov do problematiky masáží tehotných žien.

Program kurzu: úvod do problematiky masáže tehotných žien, techniky masáže tehotných žien, masáž chrbta, nôh a rúk v tehotenstve, riziká spojené s masírovaním tehotných žien, výživa a zdravie ženy v tehotenstve

Cieľové skupiny: zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitnes centier, pedikéri, kozmetičky, …

Metódy výučby: prednášky lektora, praktické ukážky, vzájomná diskusia, praktické cvičenia, odporúčaná literatúra

Forma záverečnej skúšky:      písomný test + praktická skúška

Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činností maséra v oblasti masáží tehotných žien.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

8 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

90,00