Jazykové kurzy pre verejnosť

Jazykové kurzy pre verejnosť

150,00 

Absolventi jazykových kurzov majú možnosť získať niektorý z medzinárodne uznávaných jazykových certifikátov. Výučbu vedú skúsení pedagógovia. Výučba prebieha polointenzívnou formou, dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách po 2 vyučovacie hodiny (16:00 – 17:30 hod. alebo 17:45 – 19:15 hod.), celkovo 70 vyuč. hod. za semester. Každý stupeň trvá ako školský polrok (semester).

Popis kurzu

Absolventi jazykových kurzov majú možnosť získať niektorý z medzinárodne uznávaných jazykových certifikátov. Výučbu vedú skúsení pedagógovia. Výučba prebieha polointenzívnou formou, dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách po 2 vyučovacie hodiny (16:00 – 17:30 hod. alebo 17:45 – 19:15 hod.), celkovo 70 vyuč. hod. za semester. Každý stupeň trvá ako školský polrok (semester). Počet hodín v semestri môže byť ovplyvnený počtom štátnych sviatkov, počas ktorých sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza. Celkovo je 8 vedomostných úrovní po 70 vyuč. hodín, od úplných začiatočníkov (1.stupeň) až po prípravu na certifikáty (8. stupeň). V prípade, že už máte vedomosti z cudzieho jazyka, napíšete vstupný test, na základe ktorého ste zaradení do príslušného stupňa (začiatočníci test nepíšu). Počet osôb v skupine je max. 13. Pri nižšom počte osôb v skupine ako 6 je cena dohodou.

Ponúkané kurzy:

  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk
  • taliansky jazyk
  • španielsky jazyk
  • francúzsky jazyk

Kurzy sú určené pre:

  • začiatočníkov                        1. stupeň, 2. stupeň
  • mierne pokročilých              3. stupeň, 4. stupeň
  • pokročilých                            5. stupeň, 6. stupeň
  • príprava na certifikát           7. stupeň, 8. stupeň

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra V.A.J.A.K. s.r.o. na Nám. SNP 9 (oproti bývalej knižnici pri parku, pri podjazde smer Sihoť). Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

10.9.2018
16:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

75 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

150,00