Právne minimum mzdového účtovníka a personálneho manažéra

Akreditovaný kurz

Právne minimum mzdového účtovníka a personálneho manažéra

200,00 

Na rekvalifikačný kurz “Právne minimum mzdového účtovníka a personálneho manažéra” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe, osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva. Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovnej dokumentácie, komunikáciu s príslušnými úradmi (daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a pod.).

Popis kurzu

Na rekvalifikačný kurz “Právne minimum mzdového účtovníka a personálneho manažéra” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe, osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva. Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovnej dokumentácie, komunikáciu s príslušnými úradmi (daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a pod.).

Obsah kurzu:
Zákonník práce a súvisiace mzdové predpisy,
Systém nemocenského poistenia, sociálneho zabezpečenia,
Zdravotné poistenie ročné zúčtovanie ZP,
Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti,
Zdaňovanie príjmov zo ZČ, ročné zúčtovanie dane zo ZČ, riešenie príkladov.

Priebeh kurzu: na priebehu výučby sa dohodnú účastníci s lektorkou pri otvorení kurzu

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej časti

Časový rozsah kurzu: 40 vyuč. hod.

Cena: Pri absolvovaní kompletného balíka účtovníckych kurzov “Jednoduché účtovníctvo, Mzdové účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo a Právne minimum mzdového účtovníka a personálneho manažéra” je cena za celý balík kurzov 655,- eur.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

10.12.2018
16:00 hod.

Časový rozsah kurzu:

40 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

200,00