Kurz tetovania

650,00 

Absolvent musí zvládnuť teoretické a odborné zručnosti nutné pre výkon tatéra. Praktickú časť účastníci kurzu absolvujú prax v tetovacom štúdiu alebo na tento účel vybavenom pracovisku.

Popis kurzu

Cieľ: absolvent musí zvládnuť teoretické a odborné zručnosti nutné pre výkon tatéra

 

Charakteristika kurzu: kurz je koncipovaný na základe osnov, dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci tatéra. Praktickú časť účastníci kurzu absolvujú prax v tetovacom štúdiu alebo na tento účel vybavenom pracovisku. Kurz bude prebiehať dennou formou, prípadne podľa dohody s účastníkmi.

Obsah kurzu: dejiny tetovania, základy hygieny, dezinfekcie a sterilizácie, práca s tetovacím prístrojom a odborné postupy pri tetovaní, príprava predlohy, prenesenie predlohy na kožu, príprava na samostatné tetovania, ošetrenie tetovania, konečné ošetrenie a poučenie o starostlivosti o hotové tetovania

Časový rozsah kurzu:     80 vyuč. hod.

 

Účastnícky poplatok:      650,- €

 

V cene je zahrnutý základný materiál pre absolvovanie kurzu (umelá koža, tetovacie farby, sterilné ihly, tetovací strojček, pretláčací papier, dezinfekčné prípravky, rukavice, kelínky na farbu, vazelína, anestetiká, servítky, tetovacia fólia).

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

80 vyučovacích hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

650,00