Kurz Body piercing

Kurz Body piercing

350,00 

Kurz piercing

Absolvent kurzu musí zvládnuť teoretické a odborné zručnosti nutné pre výkon činnosti body piercingu. kurz je koncipovaný na základe osnov, dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci zameranej na body piercing. Praktickú časť účastníci kurzu absolvujú v na tento účel vybavenom pracovisku. Dôraz sa kladie na nácvik pracovných postupov.

Popis kurzu

Cieľ: absolvent musí zvládnuť teoretické a odborné zručnosti nutné pre výkon činnosti body piercingu

 

Charakteristika kurzu: kurz je koncipovaný na základe osnov, dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci zameranej na body piercing. Praktickú časť účastníci kurzu absolvujú v na tento účel vybavenom pracovisku. Kurz bude prebiehať dennou formou, prípadne podľa dohody s účastníkmi. Dôraz sa kladie na nácvik pracovných postupov.

Obsah kurzu: dejiny piercingu a jeho zmysel v histórii a predošlých kultúrach, základy hygieny, dezinfekcie a sterilizácie nástrojov, zákony a predpisy súvisiace s body piercingom,  starostlivosť o nový piercing, hojenie, príprava na samostatnú realizáciu piercingu, pracovné postupy, konečné ošetrenie piercingu a poučenie o starostlivosť o hotový piercing

Časový rozsah kurzu:     20 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:      350,- €

 

V cene je zahrnutý základný materiál pre absolvovanie kurzu (piercing, sterilné ihly, dezinfekčné prípravky, rukavice, anestetiká, servítky).

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

20 vyučovacích hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

350,00