Ostatné kurzy

 • You've just added this product to the cart:

  Kurz tetovania

  0 out of 5

  Kurz tetovania

  Absolvent musí zvládnuť teoretické a odborné zručnosti nutné pre výkon tatéra. Praktickú časť účastníci kurzu absolvujú prax v tetovacom štúdiu alebo na tento účel vybavenom pracovisku.

  650,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kurz tetovania pre kozmetičky

  0 out of 5

  Kurz tetovania pre kozmetičky

  Kurz tetovania pre kozmetičky

  Tento kurz je určený pre kozmetičky, ktoré si chcú rozšíriť svoju činnosť. Ide o drobné tetovania (drobné vzory, nápisy atď.). Na kurze sa oboznámite s aktuálnymi predpismi v oblasti legislatívy, hygieny a technického vybavenia tetovacieho ateliéru.

  200,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Lektor

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Lektor

  Dátum otvorenia: 7.11.2023

  Lektor – pozvanka – 7.11.2023

  Na vzdelávací program “Lektor” bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.
  Kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých.

  240,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Medzinárodné zasielateľstvo

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Medzinárodné zasielateľstvo

  Na rekvalifikačný kurz “Medzinárodné zasielateľstvo” bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Cieľovou skupinou sú zamestnanci obchodných subjektov a podnikatelia, ktorí obchodujú s členskými štátmi EÚ alebo so štátmi so sídlom mimo EÚ, logistické a špedičné spoločnosti, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia, odosielatelia a príjemcovia tovaru, distribútori, obchodné zastúpenia, prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia colných skladov, žiadatelia o certifikát schválený hospodársky subjekt, pracovníci obchodných, výrobných, zasielateľských spoločností, ktorí vykonávajú činnosť colného deklaranta alebo pripravujú všetky podklady k colnému konaniu v dovoze, vývoze, tranzite.

  540,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  Dátum otvorenia: 27.10.2023

  Toxicke latky – 27.10.2023

  Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR. Školenie k získaniu osvedčenia o odbornej príprave pre prácu s toxickými látkami a zmesami organizuje V.A.J.A.K., s.r.o. v lektorskej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

  60,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010 (§21, §22, §23)

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010 (§21, §22, §23)

  Dátum otvorenia: 27.9.2023

  Elektrotechnik 27.9. – 29.9.2023 pozvánka

  Školenie odbornej spôsobilosti je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do kurzu je elektrotechnické vzdelanie. Absolvovanie odbornej prípravy umožní získať príslušné osvedčenie v paragrafoch:

  • § 21 – elektrotechnik
  • § 22 – samostatný elektrotechnik
  • § 23 – elektrotechnik na riadenie činnosti      
  165,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Písmo a reklama v aranžérstve

  fresh flowers
  fresh flowers
  0 out of 5

  Písmo a reklama v aranžérstve

  Cieľ kurzu: účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania.

  130,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

  Odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

   

  Aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

 • You've just added this product to the cart:

  Projekty - Inovácia programov vo vzdelávaní v cestovnom ruchu - IVCR

  0 out of 5

  Projekty – Inovácia programov vo vzdelávaní v cestovnom ruchu – IVCR

  Dátum otvorenia: Projekt Ukončený

   

   

 • You've just added this product to the cart:

  Správa registratúry

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Správa registratúry

  Správa registratúry – pozvánka

  Absolvent kurzu “Správa registratúry” pozná predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a vyraďovania dokumentov. Vie vykonávať činnosť odborného pracovníka pre správu registratúry, vypracovávať registratúrne poriadky a plány, vykonávať vyraďovanie záznamov a starať sa o registratúru organizácii.

  240,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Sprievodca v cestovnom ruchu

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Sprievodca v cestovnom ruchu

  Dátum otvorenia: 8.9.2023

  Sprievodca v cestovnom ruchu – pozvánka

  Kurz pre záujemcov o vykonávanie funkcie sprievodcu cestovného ruchu v rámci domáceho a zahraničného cestovného ruchu.

  550,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Viazanie a aranžovanie kvetov

  fresh flowers
  Akreditovaný kurz
  fresh flowers
  0 out of 5

  Viazanie a aranžovanie kvetov

  Dátum otvorenia: 18.10.2023

  Viazanie a aranžovanie kvetov – pozvánka

  Absolvent kurzu “Viazanie a aranžovanie kvetov” bude ovládať technické postupy a technológiu prípravy základného materiálu potrebného k aranžovaniu, techniku viazania a vypichovania kytíc zo živého, suchého i umelého materiálu, techniku aranžovania ikebán zo suchého a živého materiálu, techniku prípravy rôznych ozdôb k sviatkom roka.

  465,00